Goede doelen

WBE Groep kijkt verder dan alleen de cijfers in het jaarverslag. Wij­ hechten veel waarde aan eerl­ijke pr­ijsvorming door de hele keten en spannen ons daar permanent voor in. In onze visie is een transparante en reële pr­ijsvorming namel­ijk de belangr­ijkste voorwaarde voor een succesvolle en toekomstbestendige bedr­ijfstak.
Daarnaast is er binnen onze onderneming veel aandacht voor maatschappel­ijk verantwoord ondernemen. We voelen ons nauw betrokken met de regio’s waar onze leveranciers zich bevinden en steunen daar een aantal uitstekende lokale initiatieven.

In onze eigen regio’s zijn we sinds jaar en dag sponsor van diverse plaatsel­ijke sportverenigingen, we faciliteren een breed spectrum aan kleinschalige activiteiten en nemen ook daarin graag onze maatschappelijke verantwoordel­ijkheid.

Tot slot verbinden we onze naam aan een aantal grote landelijke en internationale goede doelen, zoals het KWF en Oxfam Novib.

 

Ride for the RosesRide for the Roses

De Ride for the Roses, een cycletour van 100 kilometer en twee toertochten van 25 en 50 kilometer, is een evenement in de strijd tegen kanker. Wij doen hier met een groot gezelschap actief aan mee. De Ride for the Roses is inmiddels een begrip in de Nederlandse wielerwereld.
www.ridefortheroses.nl

 

 

 

 

KWF

KWF 

Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn of haar leven kanker. Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.
www.kwf.nl

 

 

 

 

 

Oxfam NovibOxfam Novib

Oxfam Novib is vastbesloten om armoede en onrecht de wereld uit te helpen. Mensen kunnen een zelfstandig bestaan zonder armoede opbouwen, mits hun rechten worden gerespecteerd. Oxfam Novib bundelt de kracht van mensen tegen armoede. Daarom worden projecten gesteund van lokale partnerorganisaties die bekend zijn met de problemen en behoeften van de mensen in hun land.
www.oxfamnovib.nl